Oferta

Dowiedz się, w czym możemy Ci pomóc
Badania, które zlecisz do realizacji w naszym laboratorium są przeprowadzane zgodnie z zachowaniem wymagań aktualnych norm i procedur oraz przepisów prawnych, z zachowaniem wysokiej jakości i fachową obsługą klienta. Wyniki dostarczane przez Główne Laboratorium Analiz Chemicznych są uznawane za wiążące przez urzędy i instytucje na terenie całej Unii Europejskiej i innych państw, sygnatariuszy wielostronnych porozumień o uznawalności wyników badań . Dzięki temu masz pewność, że otrzymany wynik jest wiarygodny i daje Ci zielone światło w podboju światowych rynków.

Zobacz, jakie badania możemy dla Ciebie wykonać

Wybierz te, które Cię interesują i sprawdź szczegóły

Wynik tego badania powie Ci, czy Twój produkt jest wysokiej jakości oraz jaki posiada poziom zanieczyszczeń groźnych dla środowiska, w którym będzie wykorzystywany.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik tego badania da Ci informację, czy Twój produkt spełnia normy pozwalające na dopuszczenie go do sprzedaży.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik tego badania da Ci odpowiedź, czy Twój produkt spełnia normy unijne i czy może być oznaczony znakiem NAWÓZ WE i NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Badania poziomu zanieczyszczeń nieorganicznych (kadm, ołów, chrom, rtęć, miedź, cynk, bar, antymon, arsen, selen, cyna, cyjanki, chlorki, azotany, azotyny) i organicznych (fenole, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, pestycydy) artykułów rolnych, środków spożywczych, próbek środowiskowych.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik badania będzie określał zmianę pH gleby w czasie pod wpływem środka wapnującego, czasową efektywność jego oddziaływania na glebę.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik tego badania da Ci informację, w jaki sposób będą rozkładać się granulki Twojego produktu w glebie i jaki to będzie mieć wpływ na jej ekosystem.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik tego badania da Ci informację, czy i w jakim zakresie odpady mogą zostać wykorzystane w rolnictwie.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

To badanie da Ci informację, czy odpady, które powstają w wyniku Twojej działalności możesz odkładać na składowiskach ogólnych, czy konieczne jest ich specjalne zabezpieczenie.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik tego badania da Ci informację, czy gleba lub środek chemiczny z którego korzystasz jest dobrej jakości oraz czy nie występują w nich niepożądane mikroorganizmy, ani pasożyty.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Wynik analizy da Ci dokładny ogląd informacji na temat wartości odżywczych gleby i środków, których używasz do uprawy.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości

Aby wynik badania można było wykorzystać do oceny zgodności danego produktu z prawnymi wymaganiami, musi być przeprowadzony na próbce reprezentatywnej, odpowiednio pobranej, opisanej, zabezpieczonej, transportowanej i przechowywanej.
Nie musisz się tego podejmować i dokumentować, angażować dodatkowo próbkobiorcy. My to zrobimy za ciebie.

81 4786 850

81 4786 851

81 4786 852
Imię i nazwisko (wymagane)

Treść wiadomości