O nas

Akredytacje, certyfikaty i pozwolenia

Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Akredytacja
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, sygnatariusza EA-MLA, nr AB 339 w zakresie badań chemicznych, produktów rolnych, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych oraz badań właściwości fizycznych produktów rolnych, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych, badań biologicznych i biochemicznych nawozów, odpadów i osadów oraz badań mikrobiologicznych nawozów, odpadów, osadów ściekowych.
Pozwolenia
1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako akredytowane laboratorium Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach do :

  • przeprowadzania badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych, potwierdzających deklarowaną zawartość składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, spełnienie minimalnych wymagań ilościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w nawozach oraz potwierdzających deklarowane parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie wymagań, dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w przypadku środków wspomagających uprawę roślin
  • przeprowadzania badań biologicznych, potwierdzających stan sanitarny nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

Dz.U. Nr 119, poz. 765, § 4

2) Ministra Gospodarki

do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Monitor Polski, poz. 357

Wysoko wykwalifikowany personel

Sprawdź, kto będzie realizował Twoje zlecenie

Wysoka jakość usług, to nie tylko nowoczesny sprzęt. To przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swoim kwalifikacjom są w stanie dostarczyć rzetelne wyniki badań dla Klientów. Nasze laboratorium tworzy zespół młodych, posiadających wysokie kompetencje i zaangażowanych osób wykonujących wszystkie badania z najwyższą starannością mając na uwadze najważniejsze potrzeby Klientów.


mgr Bogdan Janda

Kierownik laboratorium

magister chemii; specjalista w zakresie metrologii, metod spektralnych oraz metod chromatograficznych; Osoba Wykwalifikowana (Qualified Person), osoba nadzorująca badania i zatwierdzająca wyniki badań.

Zobacz profil na Researchgate

81 47 86 860

dr Beata Boreczek

Specjalista ds. jakości, zastępca kierownika

magister chemii, doktor nauk agronomicznych; zastępca kierownika; specjalista ds. jakości; specjalista w zakresie metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej; osoba nadzorująca badania i autoryzująca wyniki badań.

81 47 86 870

mgr Monika Sieńko

Specjalista ds. technicznych

magister chemii; specjalista ds. technicznych; specjalista w zakresie metrologii i klasycznych metod analitycznych

81 47 86 866

Nasz zespół

Poznaj wszystkich

1. Badziak Radosław
2. Barański Radosław
3. Berlińska Weronika
4. Bolesławska Dominika
5. Boreczek Beata
6. Chęć Barbara
7. Fiuk Małgorzata
8. Janda Bogdan
9. Korniowska Joanna
10. Kosmala Monika
11. Krasucka Sabina
12. Nieścior Małgorzata
13. Sajnaj Waldemar
14. Sieńko Monika
15. Pajurek – Abramek Magdalena
16.
17. Wójcik Katarzyna

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Nowoczesne laboratorium

Jedno z niewielu takich w Polsce

Naszą siłą jest doskonale wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę laboratorium. Wysokiej klasy sprzęt pozwala na prowadzenie badań i wykonywanie analiz na najwyższym światowym poziomie. Dla naszych Klientów rzetelne wyniki są kluczowym ogniwem działalności, dlatego zgromadziliśmy sprzęt, dzięki któremu Główne Laboratorium Analiz Chemicznych uchodzi za jedno z najnowocześniejszych tego typu w Polsce.

Poznaj zakres naszych badań

Zobacz, jakie badania wykonujemy

Chemiczne produktów rolnych, materiałów roślinnych, nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, środków wapnujących, gleb, odpadów, osadów ściekowych, wód i ścieków, żywności, pasz, tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Fizyczne produktów rolnych, materiałów roślinnych, nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, środków wapnujących, gleb, odpadów, osadów ściekowych, wód i ścieków, żywności, pasz, tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Mikrobiologiczne i parazytologiczne gleb, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, odpadów i osadów ściekowych.