Nasze badania

Wykaz badań akredytowanych

wykonywanych w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
Badania wykonywane

w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych

L.P.ObiektPodobiektCechaMetodaDokumentAkredytacja

L.P. Obiekt Podobiekt Cecha Metoda Dokument Akredytacja
1 Rośliny miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A
2 Rośliny mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A
3 Rośliny cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A
4 Rośliny kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
5 Rośliny żelazo Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
6 Rośliny rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 A
7 Rośliny potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 032 A
8 Rośliny azot Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 033 A
9 Rośliny białko ogólne Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 033 NA
10 Rośliny sucha masa Wagowa PB 035 A
11 Rośliny popiół ogólny Wagowa PB 038 A
12 Rośliny azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 040 A
13 Rośliny kobalt Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB 065 NA
14 Rośliny kadm Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB 065 A
15 Rośliny arsen Fluorescencyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków (AFS) PB 091 A
16 Rośliny arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 NA
17 Rośliny strawność enzymatyczna Wagowa PB 50.1 NA
18 Rośliny włókno surowe Wagowa PB 51.1 NA
19 Rośliny węglowodany Miareczkowa według Bertranda PB 53.1 NA
20 Rośliny tłuszcz Wagowa PB 54.1 NA
21 Rośliny białko właściwe Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 56.1 NA
22 Rośliny sucha masa Wagowa PN -R-04013 NA
23 Rośliny gluten Wagowa PN-A-74043-2 NA
24 Rośliny popiół ogólny Wagowa PN-EN-ISO 2171 NA
25 Rośliny Tytoń i wyroby tytoniowe wilgotność Miareczkowania potencjometrycznego PN-ISO 6488 NA
26 Rośliny Tytoń i wyroby tytoniowe alkaloidy Spektrofotometryczna PN-ISO 2881 NA
27 Rośliny Tytoń i wyroby tytoniowe wilgotność Wagowa PN-A-99011 NA
28 Rośliny Tytoń i wyroby tytoniowe węglowodany Miareczkowa według Bertranda PN-A-99004-07 NA
29 Gleby Gleby mineralne azot mineralny jako amonowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 008 A
30 Gleby Gleby mineralne kobalt Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A
31 Gleby Gleby mineralne potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 009 NA
32 Gleby Gleby mineralne rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 A
33 Gleby Gleby mineralne węgiel organiczny Miareczkowa PB 021 A
34 Gleby Gleby mineralne próchnica Miareczkowa PB 021 A
35 Gleby Gleby mineralne wapń wymienny Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 30.1 NA
36 Gleby Gleby mineralne sód wymienny Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 30.1 NA
37 Gleby Gleby mineralne kationowa pojemność wymienna FAAS/FAES PB 30.1 NA
38 Gleby Gleby mineralne obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) PB 103 NA
39 Gleby Gleby mineralne siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 110.2 NA
40 Gleby Gleby mineralne siarka po ekstrakcji octanem amonu Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 110.3 NA
41 Gleby Gleby mineralne sucha masa Wagowa PN-ISO 15934 A
42 Gleby Gleby mineralne pH w wodzie Potencjometryczna PN ISO 10390 A
43 Gleby Gleby mineralne pH w chlorku potasu Potencjometryczna PN ISO 10390 A
44 Gleby Gleby mineralne węgiel Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-ISO 10694 A
45 Gleby Gleby mineralne przewodność elektryczna właściwa Konduktometryczna PN-ISO 11265 NA
46 Gleby Gleby mineralne azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-ISO 13878 A
47 Gleby Gleby mineralne siarka Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-ISO 15178 A
48 Gleby Gleby mineralne arsen Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-ISO 20280 A
49 Gleby Gleby mineralne magnez przyswajalny Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-R-04020 A
50 Gleby Gleby mineralne potas przyswajalny Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PN-R-04022 A
51 Gleby Gleby mineralne fosfor przyswajalny Spektrofotometryczna PN-R-04023 A
52 Gleby Gleby mineralne kwasowość hydrolityczna Miareczkowa PN-R-04027 NA
53 Gleby Gleby mineralne obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym PN-Z-19000-1 NA
54 Gleby Gleby mineralne liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. Izolacja, inkubacja i obserwacja mikroskopowa PN-Z-19000-4 NA
55 Gleby Gleby organiczne pH w wodzie Potencjometryczna PN ISO 10390 NA
56 Gleby Gleby organiczne pH w chlorku potasu Potencjometryczna PN ISO 10390 NA
57 Gleby Gleby organiczne węgiel organiczny Miareczkowa PN ISO 14235 NA
58 Gleby Gleby organiczne próchnica Miareczkowa PN ISO 14235 NA
59 Gleby Gleby organiczne sucha masa Wagowa PN-EN 15934 NA
60 Gleby po ekstrakcji w 1N HCl Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 85.1 NA
61 Gleby potas po ekstrakcji Mehlicha Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 86.1 NA
62 Gleby fosfor po ekstrakcji Mehlicha Spektrofotometryczna PB 86.1 NA
63 Wody i ścieki potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 009 NA
64 Wody i ścieki rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 NA
65 Wody i ścieki sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 032 NA
66 Wody i ścieki obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. Izolacja, inkubacja i obserwacja mikroskopowa PB 101 NA
67 Wody i ścieki obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym PB 102 NA
68 Wody i ścieki obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) PB 103 NA
69 Wody i ścieki żelazo Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 29.1 NA
70 Wody i ścieki pH Potencjometryczna PN-EN ISO 10523 NA
71 Wody i ścieki azot amonowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PN-EN ISO 11732 NA
72 Wody i ścieki arsen Fluorescencyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków (AFS) PN-EN ISO 11969 NA
73 Wody i ścieki azot azotanowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PN-EN ISO 13395 NA
74 Odpady pH w wodzie Potencjometryczna PN-EN 15933 A*
75 Odpady pH w wodzie Potencjometryczna PB 037 A*
76 Odpady sucha masa Wagowa PN-EN 15934 A*
77 Odpady substancja organiczna Wagowa PN-EN 15935 A*
78 Odpady azot Miareczkowa PN-EN 13342 A*
79 Odpady azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 040 A*
80 Odpady azot amonowy Miareczkowa PB 012 A*
81 Odpady fosfor Spektrofotometryczna PB 034 A*
82 Odpady chrom Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN 1233 p. 3 A*
83 Odpady wapń Miareczkowa PB 041 A*
84 Odpady wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A*
85 Odpady magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A*
86 Odpady mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 A*
87 Odpady potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 009 A*
88 Odpady rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 A*
89 Odpady węgiel Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 040 A*
90 Odpady ogólny węgiel organiczny (TOC) Miareczkowa PB 021 A*
91 Odpady liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. Izolacja, inkubacja i obserwacja mikroskopowa PB 101 A*
92 Odpady obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym PB 102 A*
93 Odpady obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) PB 103 A*
94 Odpady chlorki Miareczkowa PN-C-87007-07 (wycofana) NA
95 Odpady siarczki Miareczkowa PN-C-87007-08 (wycofana) NA
96 Wapna nawozowe/środki wapnujące liczba zobojętnienia Miareczkowa PN-EN 12945+A1 A
97 Wapna nawozowe/środki wapnujące wapń Miareczkowa PN-EN 16196 A
98 Wapna nawozowe/środki wapnujące wapń Miareczkowa PN-EN 13475 A
99 Wapna nawozowe/środki wapnujące magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 12947 A
100 Wapna nawozowe/środki wapnujące magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 16197 A
101 Wapna nawozowe/środki wapnujące reaktywność w kwasie solnym Miareczkowa PN-EN 13971 A
102 Wapna nawozowe/środki wapnujące reaktywność w kwasie cytrynowym Miareczkowa PN-EN 16357 A
103 Wapna nawozowe/środki wapnujące wilgotność Wagowa PN-EN 12048 A
104 Wapna nawozowe/środki wapnujące uziarnienie na mokro Wagowa PN-EN 12948 A
105 Wapna nawozowe/środki wapnujące chlorki Miareczkowa PN-C-87007-07 A
106 Wapna nawozowe/środki wapnujące chlorki Miareczkowa PN-EN 16195 A
107 Wapna nawozowe/środki wapnujące kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 14888 A
108 Wapna nawozowe/środki wapnujące kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-C-87006-15 A
109 Wapna nawozowe/środki wapnujące ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-C-87007-09 A
110 Wapna nawozowe/środki wapnujące ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-C-87006-14 A
111 Wapna nawozowe/środki wapnujące pH w wodzie Potencjometryczna PB 037 A
112 Wapna nawozowe/środki wapnujące inkubacja gleby Potencjometryczna PN-EN 14984 NASZ
113 Wapna nawozowe/środki wapnujące rozkład granul Wagowa PN-EN 15704 NASZ
114 Wapna nawozowe/środki wapnujące arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16317 NASZ
115 Wapna nawozowe/środki wapnujące rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 NASZ
116 Nawozy Nawozy mineralne uziarnienie Wagowa PN-EN 1235:1999+A1:2004 / Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn. 13.10.2003 zał.III, metoda 5 NA
117 Nawozy Nawozy mineralne azot Miareczkowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV metoda 1, 2.1, 2.2.3 NA
118 Nawozy Nawozy mineralne azot amonowy Miareczkowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 2.1 NA
119 Nawozy Nawozy mineralne fosfor rozpuszczalny w wodzie Wagowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.6, 3.2 NA
120 Nawozy Nawozy mineralne fosfor rozpuszczalny w kwasach mineralnych Wagowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.1, 3.2 NA
121 Nawozy Nawozy mineralne fosfor rozpuszczalny w kwasie cytrynowym i obojętnym cytrynianie amonu Wagowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2 NA
122 Nawozy Nawozy mineralne potas rozpuszczalny w wodzie Wagowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 4.1 NA
123 Nawozy Nawozy mineralne magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.1, 8.7 NA
124 Nawozy Nawozy mineralne magnez rozpuszczalny w wodzie Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.3, 8.7 NA
125 Nawozy Nawozy mineralne wapń Miareczkowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.1, 8.6 NA
126 Nawozy Nawozy mineralne wapń rozpuszczalny w wodzie Miareczkowa Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał. IV, metoda 8.3, 8.6 NASZ
127 Nawozy Nawozy mineralne siarka siarczanowa Chromatografia jonowa (IC) EN 15749 NA
128 Nawozy Nawozy mineralne siarka siarczanowa Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) EN 15749 NA
129 Nawozy Nawozy mineralne miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.7 NA
130 Nawozy Nawozy mineralne cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.11 NA
131 Nawozy Nawozy mineralne mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.9 NA
132 Nawozy Nawozy mineralne żelazo Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.8 NA
133 Nawozy Nawozy mineralne kobalt Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.6 NA
134 Nawozy Nawozy mineralne arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16317:2017 NA
135 Nawozy Nawozy mineralne rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 NA
136 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne pH w wodzie Potencjometryczna PB 037 A
137 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne pH w wodzie Potencjometryczna PN-EN 13037 A
138 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne sucha masa Wagowa PB 035 A
139 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne substancja organiczna Wagowa PB 038 A
140 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne substancja organiczna Wagowa PN-EN 13039 A
141 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 A
142 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne arsen Fluorescencyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków (AFS) PB 091 A
143 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. Izolacja, inkubacja i obserwacja mikroskopowa PB 101 A
144 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym PB 102 A
145 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) PB 103 A
146 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 240 AE
147 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-EN 13654-2 AE
148 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne azot Miareczkowa PB 200 AE
149 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne azot Miareczkowa PN-EN 15750 AE
150 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne liczba Enterobacteriaceae Hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 21528-2 NASZ
151 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne gęstość Wagowa PB 011 NASZ
152 Środki wspomagające uprawę roślin pH w wodzie Potencjometryczna PB 037 A
153 Środki wspomagające uprawę roślin pH w wodzie Potencjometryczna PN-EN 13037 A
154 Środki wspomagające uprawę roślin sucha masa Wagowa PB 035 A
155 Środki wspomagające uprawę roślin substancja organiczna Wagowa PB 038 A
156 Środki wspomagające uprawę roślin substancja organiczna Wagowa PN-EN 13039 A
157 Środki wspomagające uprawę roślin rtęć Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AAS z techniką amalgamacji) PB 014 A
158 Środki wspomagające uprawę roślin arsen Fluorescencyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków (AFS) PB 091 A
159 Środki wspomagające uprawę roślin obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. Izolacja, inkubacja i obserwacja mikroskopowa PB 101 A
160 Środki wspomagające uprawę roślin obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym PB 102 A
161 Środki wspomagające uprawę roślin obecność i identyfikacja bakterii Salmonella spp. Enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) PB 103 A
162 Środki wspomagające uprawę roślin azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 240 AE
163 Środki wspomagające uprawę roślin azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-EN 13654-2 AE
164 Środki wspomagające uprawę roślin azot Miareczkowa PB 200 AE
165 Środki wspomagające uprawę roślin azot Miareczkowa PN-EN 15750 AE
166 Środki wspomagające uprawę roślin liczba Enterobacteriaceae Hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 21528-2 NASZ
167 Środki wspomagające uprawę roślin gęstość Wagowa PB 011 NASZ
168 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne fosfor Spektrofotometryczna PB 234 AE
169 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 209 AE
170 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne węgiel Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 240 AE
171 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne węgiel organiczny Miareczkowa PB 221 AE
172 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne azot amonowy Miareczkowa PB 212 AE
173 Środki wspomagające uprawę roślin azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 240 AE
174 Środki wspomagające uprawę roślin azot Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PN-EN 13654-2 AE
175 Środki wspomagające uprawę roślin azot Miareczkowa PB 200 AE
176 Środki wspomagające uprawę roślin fosfor Spektrofotometryczna PB 234 AE
177 Środki wspomagające uprawę roślin potas Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 209 AE
178 Środki wspomagające uprawę roślin węgiel Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 240 AE
179 Środki wspomagające uprawę roślin węgiel organiczny Miareczkowa PB 221 AE
180 Środki wspomagające uprawę roślin azot amonowy Miareczkowa PB 212 AE
181 Środki wspomagające uprawę roślin azot Miareczkowa PN-EN 15750:2009 met. A AE
182 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw gęstość objętościowa Wagowa PN-EN 13040 NASZ
183 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw przewodność Konduktometryczna PN-EN 13038 NASZ
184 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw azot amonowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 008 NASZ
185 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw fosfor przyswajalny Spektrofotometryczna PB 31.1 NASZ
186 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw potas przyswajalny Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 31.1 NASZ
187 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw wapń przyswajalny Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 31.1 NASZ
188 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw chlorki Potencjometryczna PB 31.1 NASZ
189 Rośliny wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 032 A
190 Rośliny magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 032 A
191 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw azot azotanowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 008 NASZ
192 Gleby Gleby mineralne azot mineralny jako azotanowy Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 008 A
193 Rośliny frakcje włókna Wagowa PB 51.1 NA
194 Wapna nawozowe/środki wapnujące uziarnienie na sucho Wagowa PN-EN 12948 A
195 Gleby Gleby mineralne magnez wymienny Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 30.1 NA
196 Rośliny sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 032 A
197 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 209 AE
198 Środki wspomagające uprawę roślin sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 209 AE
199 Nawozy Nawozy mineralne kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16317:2017 NA
200 Nawozy Nawozy mineralne nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16317:2017 NA
201 Nawozy Nawozy mineralne ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16317:2017 NA
202 Rośliny węgiel Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 040 A
203 Rośliny siarka Wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC PB 040 A
204 Gleby Gleby mineralne potas wymienny Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 30.1 NA
205 Rośliny nikiel Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB 065 NA
206 Rośliny chrom Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB 065 NA
207 Wody i ścieki lit Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
208 Wody i ścieki sód Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
209 Wody i ścieki amon Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
210 Wody i ścieki potas Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
211 Wody i ścieki mangan Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
212 Wody i ścieki wapń Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
213 Wody i ścieki magnez Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
214 Wody i ścieki stront Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
215 Wody i ścieki bar Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911 NA
216 Rośliny ołów Absorpcyjna spektrometria atomowaj z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB 065 A
217 Gleby Gleby mineralne sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 009 NA
218 Odpady sód Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 009 A*
219 Rośliny fosfor Analiza przepływowa z detekcją spektrofotmetryczną (CFA) PB 033 A
220 Wody i ścieki wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
221 Wody i ścieki miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
222 Wody i ścieki mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
223 Wody i ścieki cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
224 Odpady kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN ISO 8288 metoda A A*
225 Odpady ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN ISO 8288 metoda A A*
226 Odpady nikiel Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN ISO 8288 metoda A A*
227 Odpady miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN ISO 8288 metoda A A*
228 Odpady cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN ISO 8288 metoda A A*
229 Gleby Gleby mineralne wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
230 Gleby Gleby mineralne magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 009 NA
231 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
232 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
233 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
234 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne chrom Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
235 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne nikiel Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
236 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
237 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
238 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
239 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
240 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne kobalt Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
241 Środki wspomagające uprawę roślin wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
242 Środki wspomagające uprawę roślin magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
243 Środki wspomagające uprawę roślin kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
244 Środki wspomagające uprawę roślin chrom Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
245 Środki wspomagające uprawę roślin nikiel Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
246 Środki wspomagające uprawę roślin ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
247 Środki wspomagające uprawę roślin miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
248 Środki wspomagające uprawę roślin mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
249 Środki wspomagające uprawę roślin cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
250 Środki wspomagające uprawę roślin kobalt Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 209 AE
251 Gleby Gleby mineralne kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
252 Gleby Gleby mineralne miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
253 Gleby Gleby mineralne nikiel Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
254 Gleby Gleby mineralne ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
255 Gleby Gleby mineralne cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
256 Gleby Gleby mineralne chrom Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
257 Gleby Gleby mineralne mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
258 Gleby Gleby mineralne sód Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
259 Gleby Gleby mineralne potas Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
260 Gleby Gleby mineralne wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
261 Gleby Gleby mineralne magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 A
262 Gleby Gleby organiczne kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
263 Gleby Gleby organiczne miedź Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
264 Gleby Gleby organiczne nikiel Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
265 Gleby Gleby organiczne ołów Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
266 Gleby Gleby organiczne cynk Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
267 Gleby Gleby organiczne chrom Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
268 Gleby Gleby organiczne mangan Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
269 Gleby Gleby organiczne sód Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
270 Gleby Gleby organiczne potas Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
271 Gleby Gleby organiczne wapń Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
272 Gleby Gleby organiczne magnez Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PN ISO 11047 NA
273 Gleby miedź po ekstrakcji w 1N HCl Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 85.1 NA
274 Gleby żelazo po ekstrakcji w 1N HCl Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 85.1 NA
275 Gleby mangan po ekstrakcji w 1N HCl Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 85.1 NA
276 Gleby cynk po ekstrakcji w 1N HCl Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 85.1 NA
277 Gleby wapń po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
278 Gleby miedź po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
279 Gleby żelazo po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
280 Gleby magnez po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
281 Gleby mangan po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
282 Gleby cynk po ekstrakcji Mehlicha Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 86.1 NA
283 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw sód przyswajalny Emisyjna spektrometria atomowa (FAES) PB 31.1 NASZ
284 Rośliny selen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 NA
285 Środki wspomagające uprawę roślin Podłoża do upraw magnez przyswajalny Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) PB 31.1 NASZ
286 Wody i ścieki fluorki Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
287 Wody i ścieki chlorki Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
288 Wody i ścieki azotyny Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
289 Wody i ścieki azotany Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
290 Wody i ścieki siarczany Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
291 Wody i ścieki ortofosforany Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
292 Wody i ścieki bromki Chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1 NA
293 Gleby bor po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
294 Gleby wapń po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
295 Gleby miedź po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
296 Gleby żelazo po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
297 Gleby mangan po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
298 Gleby siarka po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
299 Gleby cynk po ekstrakcji Mehlicha Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 86.1 NA
300 Gleby Gleby mineralne kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
301 Gleby Gleby mineralne miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
302 Gleby Gleby mineralne nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
303 Gleby Gleby mineralne ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
304 Gleby Gleby mineralne cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
305 Gleby Gleby mineralne chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
306 Gleby Gleby mineralne mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
307 Gleby Gleby mineralne bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
308 Gleby Gleby mineralne molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
309 Gleby Gleby mineralne żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
310 Gleby Gleby mineralne arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
311 Gleby Gleby mineralne wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
312 Gleby Gleby mineralne sód Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
313 Gleby Gleby mineralne potas Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
314 Gleby Gleby mineralne magnez Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
315 Gleby Gleby mineralne fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
316 Gleby Gleby mineralne siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
317 Rośliny Gleby mineralne kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
318 Rośliny Gleby mineralne miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
319 Rośliny Gleby mineralne nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
320 Rośliny Gleby mineralne ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
321 Rośliny Gleby mineralne cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
322 Rośliny Gleby mineralne chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
323 Rośliny Gleby mineralne mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
324 Rośliny Gleby mineralne bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
325 Rośliny Gleby mineralne molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
326 Rośliny Gleby mineralne żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
327 Rośliny Gleby mineralne fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
328 Rośliny Gleby mineralne siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 111 A
329 Wody i ścieki Gleby mineralne kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
330 Wody i ścieki Gleby mineralne miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
331 Wody i ścieki Gleby mineralne nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
332 Wody i ścieki Gleby mineralne ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
333 Wody i ścieki Gleby mineralne cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
334 Wody i ścieki Gleby mineralne chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
335 Wody i ścieki Gleby mineralne mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
336 Wody i ścieki Gleby mineralne bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
337 Wody i ścieki Gleby mineralne molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
338 Wody i ścieki Gleby mineralne żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
339 Wody i ścieki Gleby mineralne arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
340 Wody i ścieki Gleby mineralne wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
341 Wody i ścieki Gleby mineralne sód Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
342 Wody i ścieki Gleby mineralne potas Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
343 Wody i ścieki Gleby mineralne magnez Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
344 Wody i ścieki Gleby mineralne fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
345 Wody i ścieki Gleby mineralne siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO 11885 NA
346 Odpady kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
347 Odpady miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
348 Odpady nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
349 Odpady ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
350 Odpady cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
351 Odpady chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
352 Odpady wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
353 Odpady magnez Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
354 Odpady fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
355 Odpady mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
356 Odpady bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
357 Odpady molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
358 Odpady żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
359 Odpady arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
360 Odpady wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
361 Odpady sód Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
362 Odpady potas Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 13346 / PN-EN 13657, PN-EN ISO 11885 A*
363 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
364 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
365 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
366 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
367 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
368 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
369 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
370 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
371 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
372 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
373 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
374 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
375 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne sód Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
376 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne potas Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
377 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne magnez Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
378 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
379 Nawozy Nawozy organiczne i organiczno-mineralne siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
380 Środki wspomagające uprawę roślin kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
381 Środki wspomagające uprawę roślin miedź Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
382 Środki wspomagające uprawę roślin nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
383 Środki wspomagające uprawę roślin ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
384 Środki wspomagające uprawę roślin cynk Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
385 Środki wspomagające uprawę roślin chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
386 Środki wspomagające uprawę roślin mangan Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
387 Środki wspomagające uprawę roślin bor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
388 Środki wspomagające uprawę roślin molibden Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
389 Środki wspomagające uprawę roślin żelazo Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
390 Środki wspomagające uprawę roślin arsen Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
391 Środki wspomagające uprawę roślin wapń Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
392 Środki wspomagające uprawę roślin sód Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
393 Środki wspomagające uprawę roślin potas Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
394 Środki wspomagające uprawę roślin magnez Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
395 Środki wspomagające uprawę roślin fosfor Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
396 Środki wspomagające uprawę roślin siarka Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB 211 AE
397 Wapna nawozowe/środki wapnujące kadm Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16319 NASZ
398 Wapna nawozowe/środki wapnujące ołów Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16319 NASZ
399 Wapna nawozowe/środki wapnujące nikiel Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16319 NASZ
400 Wapna nawozowe/środki wapnujące chrom Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 16319 NASZ
1