Dzięki Głównemu Laboratorium Analiz Chemicznych

zyskasz wyniki badań:

Rzetelne

Badania wykonywane są zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną.

Wiarygodne

Rzeczywista wartość parametru mieści się z wysokim prawdopodobieństwem (95%) w przedziale określonym przez wynik badania i niepewność.

Użyteczne

Umożliwiają ocenę jakości produktu i zastosowanie w obszarach regulowanych prawem.

6 powodów, dla których warto nam zaufać:

Poznaj je wszystkie

Wieloletnie
doświa­dczenie

Nowoczesna
aparatura

Wykwali­fikowany
personel

Niezale­żność i obiekty­wność wyników

Miła i fachowa
obsługa

Poufność
danych

Sprawdź nasze możliwości

Akredytacja
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA nr AB 339 w zakresie badań chemicznych, produktów rolnych, materiału roślinnego, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych, żywności, wyrobów tytoniowych oraz badań właściwości fizycznych produktów rolnych, materiału roślinnego, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych, wyrobów tytoniowych.